رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

نظام و نظارت - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نظام و نظارت

Loading the player...

مهمترين گام براي ارتقاي كيفيت طرحهاي ساختماني ، عمراني و شهرسازي در محدوده استان ، اجراي واقعي قانون نظام مهندسي ساختمان و آيين نامه هاي اجرايي آن مي باشد و گام بعدي ارزيابي كمبودها و خلاء هاي قانون و سپس بازنگري و تكميل و ارتقاي قانون فعلي خواهد بود. بررسي نقش و جايگاه مهندسان ساختمان در عرصه توليد ملي و افزايش بهره وري ، تاكيد به ترويج بومي سازي واستفاده از شيوه هاي نوين ساخت و ساز صنعتي در جهت حمايت از كار و سرمايه ايراني همگام با افزايش كيفيت ساختمان از اهداف اين برنامه مي باشد.

توليد سيماي شبكه تابان ، «نظام ونظارت » را در خصوص ارتقاي كيفيت طرحهاي ساختماني ، عمراني و شهرسازي به سفارش نظام مهندسي استانداري تهيه و توليد مي نمايد .

اين برنامه با موضوع اجتماعي اقتصادي و هدف اطلاعاتي آموزشي با ساختار تركيبي تهيه و توليد شده است .

اين برنامه به مدت 19 دقيقه به سمع و نظر بينندگان مي رسد .گالري تصاوير :