رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۸

نظام و نظارت - نمایش محتوای صدا

 

 


    سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد با هدف ترويج مقررات ملي ساختمان و اشاعه فرهنگ استفاده از خدمات مهندسي اقدام به تهيه و تدوين برنامه راديويي نظام و نظارت نموده است.     براساس هماهنگي هاي انجام شده با هدف فرهنگ سازي و ترويج مقررات ملي ساختمان و تشويق مردم به دريافت پروانه ساختمان و رعايت قوانين و دستورالعمل هاي ساخت و ساز برنامه هفتگي راديويي اختصاصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد با نام نظام و نظارت از راديو يزد پخش مي شود.   مخاطبان اين برنامه مي توانند هر هفته روزهاي شنبه و چهارشنبه به مدت 25 دقيقه شنونده اين برنامه متنوع باشند و خود نيز از طريق تماس با روابط عمومي سازمان در تهيه گزارش ها و محتواي برنامه سهيم شوند . اين برنامه با حضور كارشناس يا مسئول به عملكرد اين اداره و آموزش مردم مي پردازد .   عوامل برنامه : تهيه كننده و كارگردان : نسرين وافي گوينده : الهه دهقانپور گزارشگر : محمد رضا اطمينان  
نظام و نظارت

 

 

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد با هدف ترويج مقررات ملي ساختمان و اشاعه فرهنگ استفاده از خدمات مهندسي اقدام به تهيه و تدوين برنامه راديويي نظام و نظارت نموده است.


 

 

براساس هماهنگي هاي انجام شده با هدف فرهنگ سازي و ترويج مقررات ملي ساختمان و تشويق مردم به دريافت پروانه ساختمان و رعايت قوانين و دستورالعمل هاي ساخت و ساز برنامه هفتگي راديويي اختصاصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد با نام نظام و نظارت از راديو يزد پخش مي شود.

 

مخاطبان اين برنامه مي توانند هر هفته روزهاي شنبه و چهارشنبه به مدت 25 دقيقه شنونده اين برنامه متنوع باشند و خود نيز از طريق تماس با روابط عمومي سازمان در تهيه گزارش ها و محتواي برنامه سهيم شوند . اين برنامه با حضور كارشناس يا مسئول به عملكرد اين اداره و آموزش مردم مي پردازد .

 

عوامل برنامه :

تهيه كننده و كارگردان : نسرين وافي

گوينده : الهه دهقانپور

گزارشگر : محمد رضا اطمينان