کتاب «نظریه سواد رسانه‌ای» نوشته دبیلو جیمز پاتر به ترجمه ناصر اسدی، محمد سلطانی‌فر و شهناز هاشمی توسط انتشارات سیمای شرق با شمارگان یک‌هزار نسخه به قیمت 13 هزار تومان در 346 صفحه به چاپ رسید.

 

 
 

 

 

 

این کتاب دارای 12 فصل است. فصل اول این کتاب به چرا به نظریه سواد رسانه‌ای نیازمندیم، فصل دوم به تشریح ساختار سواد رسانه‌ای، فصل سوم به تعریف‌ها و تمایزها، فصل چهارم به مدل سواد رسانه‌ای، فصل پنجم به ساختارهای اساسی دانش، فصل ششم به مرکز تصمیم‌گیری مخاطب، فصل هفتم به قابلیت‌ها و مهارت‌های سواد رسانه، فصل هشتم به پالایش پیام، فصل نهم به معنایابی، فصل دهم و یازدهم به معناسازی و فصل دوازدهم به تجربه‌ها اختصاص دارد.
در پیشگفتار این کتاب آمده است: «نظریه سواد رسانه‌ای، گسترده‌تر از یک نظریه صرف روان‌شناسی است، زیرا هدف ما در اینجا ارايه نقشه‌ای از پدیده پیچیده و گسترده سواد رسانه‌ای بود. جنبه‌های این پدیده بیش از آن چیزی است که بتوان در یک مجموعه کوچکی از فرضیه‌ها تشریح کرد.»
کتاب «نظریه سواد رسانه‌ای» نوشته دبیلو جیمز پاتر به ترجمه ناصر اسدی، محمد سلطانی‌فر و شهناز هاشمی توسط انتشارات سیمای شرق با شمارگان یک‌هزار نسخه به قیمت 13 هزار تومان در 346 صفحه به چاپ رسید.
 

 

این کتاب دارای 12 فصل است. فصل اول این کتاب به چرا به نظریه سواد رسانه‌ای نیازمندیم، فصل دوم به تشریح ساختار سواد رسانه‌ای، فصل سوم به تعریف‌ها و تمایزها، فصل چهارم به مدل سواد رسانه‌ای، فصل پنجم به ساختارهای اساسی دانش، فصل ششم به مرکز تصمیم‌گیری مخاطب، فصل هفتم به قابلیت‌ها و مهارت‌های سواد رسانه، فصل هشتم به پالایش پیام، فصل نهم به معنایابی، فصل دهم و یازدهم به معناسازی و فصل دوازدهم به تجربه‌ها اختصاص دارد.
در پیشگفتار این کتاب آمده است: «نظریه سواد رسانه‌ای، گسترده‌تر از یک نظریه صرف روان‌شناسی است، زیرا هدف ما در اینجا ارايه نقشه‌ای از پدیده پیچیده و گسترده سواد رسانه‌ای بود. جنبه‌های این پدیده بیش از آن چیزی است که بتوان در یک مجموعه کوچکی از فرضیه‌ها تشریح کرد.»
 

 

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.