رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸
نمایش محتوای تولیدات ویژه

نقل رستم وکک کهزاد رستم

Loading the player...

دانلود

نقل رستم وکک کهزاد رستم ده ساله شده است .بسیار قوی ودرشت قامت . از کوه سهند بر می گردد .قلعه آن کوه را فتح کرده است زال نگران است . مبادا رستم اسم کک را بشنود وبه جنگ او برود .کک 1118سال دارد ودرقلعه مرباد بر بالای کوه با لشکریان خود زندگی می کند .پسرش بهزاد نیرومند وقوی است .رستم در بازار نام کک را از دو جوان می شنود و می فهمد کک کهزاد هر ساله ده چرم گاو میش زر از زال به زور می گیرد تا راه زابلستان را نبندد رستم تصمیم می گیرد به جنگ او برود .زال به او می گوید .صبر کن تا فصل بهار کک با پسرانش برای شکار به کنار رود هیرمند می آید وچادر می زند آنگاه به آنان شبیخون بزن رستم به جنگ کک می رود اول با بهزاد می جنگد وعمود بر سپر او فرود می آورد از ضربت او مهره های پشت سمند اسب بهزاد در هم می شکند .اسب نقش بر زمین می شود رستم بهزاد را دست بسته تحویل میلاد می دهد . ودوباره به جنگ کک می رود کک غرق در آهن با رستم می جنگد وحریف او نمی شود .کک می خواهد با نیزه به رستم دهساله بزند .اما رستم به او اجازه نمی دهد عمود رستم بر سپر کک فرود می آید و فورا دست به شمشیر می شود رستم قبضه شمشیر اورا می شکند پیاده با هم کشتی می گیرند و............ نقال مسعود شاهنگی

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.