رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۵ تیر ۱۳۹۸

هفتصدو پنجاه مصوبه دولت برای رونق تولید یزد - نمایش محتوای خبر

 

 

به گزارش خبرگزاری صداو سیما:


هفتصدو پنجاه مصوبه برای ششصدو یازده واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی به منظور رونق تولید در یزد توسط دولت تصویب شد

به گزارش خبرگزاری صداو سیما:

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: تا کنون بیست و چهار جلسه اصلی ، سیصدو هشتادو پنج جلسه کمیته تخصصی و کارشناسی برگزار شده که هفتصدو پنجاه مصوبه برای ششصدو یازده واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی داشته که از این تعداد سی صدو شصت مصوبه مربوط به تسهیلات بانکی بوده است. محمد رضا علمدار افزود: از مجموع پرونده های مطرح شده در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید هفتادو پنج درصد مربوط به مسائل بانکی ، نه درصد مربوط به مسائل مالیاتی و سایر پرونده ها نیز مربوط به موارد دیگر همچون تامین اجتماعی ، گاز و برق بوده است. وی از ثبت نام هزار و سیصدو پنجاه و چهار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی در استان خبرداد. علمدار گفت: تا کنون سیصدو شصت و هفت واحد برای دریافت سه هزار و پانصدو بیست میلیارد ریال به بانک ها معرفی شده که دویست و شصت و دو واحد برای دریافت یک هزار و ششصدو سی میلیارد ریال تسهیلات به بانک ها مراجعه کردند. دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد اعلام کرد: در مجموع در این استان سیصدو شصت و پنج واحد تولیدی بامشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند.