Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

وقف باغ میوه در ابرکوه

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ابرکوه :

سید محسن ابطحی گفت: در روستای ده عرب شهرستان ابرکوه در ماه ضیافت الهی در قالب دومین وقف جدید سال جاری به ثمر نشست و آقای جمشید دهقانی نیم دانگ از ششدانگ چاه تلمبه آبی موسوم به مزرعه دهقانی برمبنای مدار هر شش روز دوازده ساعت و تمامی ششدانگ یک قطعه باغ (زردآلو،انار و انگور) به مساحت 14875مترمربع را وقف نمود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ابرکوه افزود: واقف خیراندیش در اقدامی خداپسندانه این باغ را در جهت  کمک به مستمندان و ترویج فرهنگ عمومی و دینی وقف نمود.