رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲ آبان ۱۳۹۸

يادمان - نمایش محتوای صدا

 

 


  «يادمان ويژه مناسبتهاي مهم شمسي » برنامه ای است رادیویی که به زنده نگهداشتن مناسبتهاي كشور و انقلاب می پردازد.   برای مصریان قدیم ، به مناسبت نقش حیاتی طغیان های سالانه رود نیل در اقتصاد زراعتی آنها و به ترتیب نسبتا منظم این طغیان ها، سال شمسی اهمیتی بیش از سال قمری داشت . به همین دلیل ، از زمانهای بسیار دور، تقویم شمسی خالص ، جایگزین تقویم قمری بدوی شد . سال شمسی به ۳ فصل ۴ ماهه تقسیم می شد.هر ماه ۳۰ شبانه روز بود و پس از ۱۲ ماه ، ۵ روز اضافی درج می شد و به این ترتیب ، سال درست ، مرکب از ۳۶۵ شبانه روز بود .در سالی که این تقویم اختیار شد، اولین روز اولین ماه ، مقارن ، رصد تشریق شعرای یمانی آغاز شد و انتخاب آن مسلما به این سبب بود که تقریبا مقارن آغاز طغیان نیل و انقلاب صیفی بود . معاونت صدای مرکز یزد برنامه يادمان را براي پرداختن به مناسبتهاي ملي و مهم شمسي به روی آنتن می‌برد . به خاطر آشنايي مردم با پيشينه و علت نامگذاريهاي تقويم در هر برنامه يكي از مناسبتهاي ملي و شمسي معرفي و به آن پرداخته مي شود .   این برنامه تولیدی با توجه به مناسبتهاي شمسي در روزهای متغير هفته و در ساعت هاي مختلف به مدت 30 دقیقه از رادیو يزد پخش می شود.       عوامل برنامه :     تهیه کننده : تهيه كنندگان صدا   گوینده : گويندگان صدا   صدابردار: صدابرداران صدا            
يادمان

 

«يادمان ويژه مناسبتهاي مهم شمسي » برنامه ای است رادیویی که به زنده نگهداشتن مناسبتهاي كشور و انقلاب می پردازد.


 

برای مصریان قدیم ، به مناسبت نقش حیاتی طغیان های سالانه رود نیل در اقتصاد زراعتی آنها و به ترتیب نسبتا منظم این طغیان ها، سال شمسی اهمیتی بیش از سال قمری داشت . به همین دلیل ، از زمانهای بسیار دور، تقویم شمسی خالص ، جایگزین تقویم قمری بدوی شد . سال شمسی به ۳ فصل ۴ ماهه تقسیم می شد.هر ماه ۳۰ شبانه روز بود و پس از ۱۲ ماه ، ۵ روز اضافی درج می شد و به این ترتیب ، سال درست ، مرکب از ۳۶۵ شبانه روز بود .در سالی که این تقویم اختیار شد، اولین روز اولین ماه ، مقارن ، رصد تشریق شعرای یمانی آغاز شد و انتخاب آن مسلما به این سبب بود که تقریبا مقارن آغاز طغیان نیل و انقلاب صیفی بود .


معاونت صدای مرکز یزد برنامه يادمان را براي پرداختن به مناسبتهاي ملي و مهم شمسي به روی آنتن می‌برد . به خاطر آشنايي مردم با پيشينه و علت نامگذاريهاي تقويم در هر برنامه يكي از مناسبتهاي ملي و شمسي معرفي و به آن پرداخته مي شود .


 

این برنامه تولیدی با توجه به مناسبتهاي شمسي در روزهای متغير هفته و در ساعت هاي مختلف به مدت 30 دقیقه از رادیو يزد پخش می شود.


 

 

 

عوامل برنامه :

 

 

تهیه کننده : تهيه كنندگان صدا

 

گوینده : گويندگان صدا

 

صدابردار:صدابرداران صدا