رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲ آبان ۱۳۹۸

يزد و توسعه - نمایش محتوای صدا

 

 


توسعه استان در مسائل صنعتي - فرهنگي و علمي برنامه اي را شكل مي دهد كه يزد و توسعه نام مي گيرد . برنامه راديويي يزد و توسعه را صداي مركز يزد تهيه و توليد مي كند . صداي مركز يزد با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري و شعار سال يعني حماسه سياسي و حماسه اقتصادي و همچنين به منظور ارتقائ سطح آگاهي شنوندگان در باره راههاي توسعه اقتصادي استان اين برنامه را توليد كرده است . برنامه يزد و توسعه به شعار سال 92 مي پردازد و در بخشهاي مختلف به راهكارهاي توسعه اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي - آگاهي بخشي نسبت به انعكاس دستاوردهاي انقلاب و اميد و اعتماد سازي جوانان ايراني مي پردازد. صحبت در بخش هاي مختلف اقتصادي - گفتار - كارشناسي - چند خبر از توسعه استان - گفتگو با كارآفرين نمونه در صنايع مختلف و ...... از آيتم هاي اين برنامه است . اين برنامه به موضوعات مرتبط با توسعه استان در زمينه هاي مختلف مي پردازد . عوامل برنامه يزد و توسعه عبارتند از : تهيه كننده - نويسنده و گزارشگر : شيوا اسدي گوينده : محبوبه زارعيان اين برنامه روزهاي چهارشنبه هر هفته ساعت 11:05 با ساختار كلامي پيامي و موضوع اقتصادي از صداي مركز يزد پخش مي شود .
Loading the player...
يزد و توسعه

توسعه استان در مسائل صنعتي - فرهنگي و علمي برنامه اي را شكل مي دهد كه يزد و توسعه نام مي گيرد .برنامه راديويي يزد و توسعه را صداي مركز يزد تهيه و توليد مي كند . صداي مركز يزد با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري و شعار سال يعني حماسه سياسي و حماسه اقتصادي و همچنين به منظور ارتقائ سطح آگاهي شنوندگان در باره راههاي توسعه اقتصادي استان اين برنامه را توليد كرده است . برنامه يزد و توسعه به شعار سال 92 مي پردازد و در بخشهاي مختلف به راهكارهاي توسعه اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي - آگاهي بخشي نسبت به انعكاس دستاوردهاي انقلاب و اميد و اعتماد سازي جوانان ايراني مي پردازد.

صحبت در بخش هاي مختلف اقتصادي - گفتار - كارشناسي - چند خبر از توسعه استان - گفتگو با كارآفرين نمونه در صنايع مختلف و ...... از آيتم هاي اين برنامه است . اين برنامه به موضوعات مرتبط با توسعه استان در زمينه هاي مختلف مي پردازد .

عوامل برنامه يزد و توسعه عبارتند از :

تهيه كننده - نويسنده و گزارشگر : شيوا اسدي

گوينده : محبوبه زارعيان

اين برنامه روزهاي چهارشنبه هر هفته ساعت 11:05 با ساختار كلامي پيامي و موضوع اقتصادي از صداي مركز يزد پخش مي شود .