رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸

پرداخت کمک بلاعوض به کشاورزان یزدی - نمایش محتوای خبر

 

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما:


دویست چهل میلیاردریال کمک بلاعوض به کشاورزان یزدی پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما:

مدیر آب و خاک و امور فنی سازمان جهاد کشاورزی یزد گفت: طی سه سال بیش از دویست چهل میلیارد ریال برای اجرای شبکه های نوین آبیاری در استان به صورت کمک بلاعوض به کشاورزان پرداخت شده است.
سید علی اصغر مصطفوی افزود: این میزان کمک بلاعوض دولت طی شش ماهه دوم سال نودو دو تا نود وچهار برای اجرای حدود چهار هزار هکتار آبیاری نوین در مزارع و باغات استان یزد پرداخت شده است.
وی گفت : برای اجرای شانزده هزار هکتار طرحهای آبیاری نوین درسالهای نودو پنج ونودو شش نیز  مبلغ صدو سی پنج میلیارد تومان کمک بلاعوض به کشاورزان این استان مصوب شده است
مدیر آب و خاک و امور فنی سازمان جهاد کشاورزی یزد افزود :  تاکنون هجده هزار هکتار از اراضی استان یزد به سامانه آبیاری تحت فشار مجهز شده است و یکهزارو دویست هکتار نیز در دست اجراست..