رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲ آبان ۱۳۹۸

پرديس سخن - نمایش محتوای صدا

 

 


  پرديس سخن با ساختار كلامي - مواد شعر خواني و موضوع فرهنگي به تهيه كنندگي خانم تقديسي و اجراي خانم فرجي هر شب از ساعت 21:35 به مدت 25 دقيقه و تكرار آن ساعت 02:00 بامداد از صداي مركز يزد پخش مي شود .     زبان فارسی، زبان دوم عالم اسلام و كليدِ بخش عظيمی از ذخاير ارزشمند علمی و ادبی تمدّن اسلامی و خود از اركان هويّت فرهنگی ملّت ايران است . آشنايي جوانان كشور با فرهنگ و ادبيات غني فارسي باعث نزديك تر شدن  آنان به شاعران ايراني شده و همچنين آنها را از اشعار بي محتوا و نامناسب دور مي كند .   برنامه پرديس سخن با هدف ترويج خود باوري فردي و اجتماعي و همچنين اعتماد سازي هر روز به معرفي شاعري از كشور عزيزمان ايران همراه با سروده هاي اين شاعران مي پردازد . معاونت صداي مركز يزد موسيقي اصيل ايراني را به همراه نواي شعر دلنشين فارسي در برنامه پرديس سخن به سمع شنوندگان خود مي رساند .پرديس سخن عنوان برنامه اي است راديويي كه با دستمايه گرفتن از مقوله ادبيات و شعر و سخن پارسي به همراه نغمات موسيقي اصيل ايراني از شبكه استاني صداي مركز  يزد پخش مي شود .    
پرديس سخن

 

پرديس سخن با ساختار كلامي - مواد شعر خواني و موضوع فرهنگي به تهيه كنندگي خانم تقديسي و اجراي خانم فرجي هر شب از ساعت 21:35 به مدت 25 دقيقه و تكرار آن ساعت 02:00 بامداد از صداي مركز يزد پخش مي شود .

 

 

زبان فارسی، زبان دوم عالم اسلام و كليدِ بخش عظيمی از ذخاير ارزشمند علمی و ادبی تمدّن اسلامی و خود از اركان هويّت فرهنگی ملّت ايران است . آشنايي جوانان كشور با فرهنگ و ادبيات غني فارسي باعث نزديك تر شدن  آنان به شاعران ايراني شده و همچنين آنها را از اشعار بي محتوا و نامناسب دور مي كند .

 

برنامه پرديس سخن با هدف ترويج خود باوري فردي و اجتماعي و همچنين اعتماد سازي هر روز به معرفي شاعري از كشور عزيزمان ايران همراه با سروده هاي اين شاعران مي پردازد .


معاونت صداي مركز يزد موسيقي اصيل ايراني را به همراه نواي شعر دلنشين فارسي در برنامه پرديس سخن به سمع شنوندگان خود مي رساند .پرديس سخن عنوان برنامه اي است راديويي كه با دستمايه گرفتن از مقوله ادبيات و شعر و سخن پارسي به همراه نغمات موسيقي اصيل ايراني از شبكه استاني صداي مركز  يزد پخش مي شود .