حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۷

پرهیز از قرار گرفتن در حوزه عوام - نمایش محتوای خبر

 

 

به گزارش باشگاه خبرنگاران:


راه خروج از گروه عوام،داشتن قدرت تحلیل وتلاش وحرکت از روی بصیرت است .

به گزارش باشگاه خبرنگاران:

پرهیز از قرار گرفتن در حوزه عوامبه گزارش حوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛پس باید مواظب باشید جز"عوام" قرار نگیرید.جز "عوام" قرار نگرفتن، بدین معنا نیست که حتما در پی کسب تحصیلات عالیه باشید؛نه!گفتم که معنای "عوام" این نیست.ای بسا کسانی که تحصیلات عالیه هم کرده‌اند، اما جز عوامند. ای بسا کسانی که تحصیلات دینی هم کرده‌اند، اما جز عوامند. ای بسا کسانی که فیر یا غنی‌اند، اما جز عوامند. عوام بودن، دست خود من و شماست. باید مواظب باشیم که به این جرگه نپیوندیم؛ یعنی هر کاری می‌کنیم از روی بصیرت باشد. هرکس که از روی بصیرت کار نمی‌کند، عوام است. لذا می‌بینید قرآن درباره پیغمبر(ص)می‌فرماید:"ادعواالی الله علی بصیرة انا و من اتّبعنی"
یعنی من و پیروانم از روی بصیرت عمل می‌کنیم، به دعوت می‌پردازیم و پیش می‌رویم.

پس اول ببینید جز گروه عوامید یا نه. اگر جز گروه عوامید،‌بسرعت خودتان را از آن گروه خارج کنید. بکوشید قدرت تحلیل پیدا کنید؛ تشخیص دهید و به معرفت دست یابید.

منبع: برگزیده کتاب «آفتاب در مصاف» صفحه 436تا437

برگزیده ای از سخنان رهبر انقلاب