نمایش محتوای تولیدات ویژه

پژوهشگاه آیت الله خاتمی یزد

پژوهشگاه آیت الله خاتمی یزد این مرکز فرهنگی واقع در بلوار مدرس می باشد وتحت پوشش سازمان استعدادهای درخشان یزد است واز سال 1376 ساختمان آن به بهره برداری رسید ه است این محل با همت موسسین وبا هدف استفاده دانش آموزان نخبه واجرای مراحل پژوهش به صورت متمرکز بوده است ابتدا آزمایشگاههای آن تجهیز شده است بعد سالت آمفی تاتر به بهره برداری رسیده وبعدپایگاه نجوم به آن افزوده شدوسالنهای پژوهشی دیگری به آن اضافه شد این مرکز هفت آزمایشگاه شامل آزمایشگاه زیست آزمایشگاه زمین شناسی ،آزمایشگاه شیمی آلی ،آزمایشگاه شیمی معدنی ،آزمایشگاه فیزیک الکتریسته ،نور وفیزیک مکانیک می باشد هم اکنون این پژوهشگاه درحال خدمت رسانی به دانش آموزان عزیز در طول سال می باشد

 

 
Loading the player...


رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.