کافه هنر

چهار شنبه ها و جمعه ها  ساعت‌  ساعت 17 و 19

برنامه کافه هنر هر هفته چهارشنبه ها ساعت 17 و جمعه ها ساعت 19 بمدت 50 دقیقه از شبکه یزد پخش می شود.

و اما امشب

شنبه تا چهارشنبه  ساعت‌  21:30

برنامه "و اما امشب" شنبه تا چهارشنبه راس ساعت 21:30 تا 22:15 به مدت 45 دقیقه بصورت زنده باز شبکه یزد پخش می شود.

خونه زندگی

شنبه تا چهارشنبه  ساعت‌  18:30

برنامه خونه زندگی شنبه تا چهار شنبه هر هفته از ساعت 18:30 بطور زنده از شبکه یزد پخش می شود.

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:00

  اخبار شبانگاهی چهارشنبه 125 دقیقه

 • 01:05

  مستند نهنگ گوژ پشت 115 دقیقه

 • 03:00

  سریال بازگشت 62 دقیقه

 • 04:02

  مناجات حضرت امیر 5 دقیقه

 • 04:07

  حدیث کساء 9 دقیقه

 • 04:16

  زیارات 14 دقیقه

 • 04:30

  اذان صبح به افق یزد 38 دقیقه

 • 05:08

  کافه هنر 52 دقیقه

 • 06:00

  سرود جمهوری اسلامی ایران 3 دقیقه

 • 06:03

  امروز روز توست 12 دقیقه

 • 06:15

  آن روزها 105 دقیقه

 • 08:00

  سلام زندگی(زنده) 134 دقیقه

 • 10:14

  حرف آخر 51 دقیقه

 • 11:05

  به افق بهشت 24 دقیقه

 • 11:29

  شاید برای شما هم اتفاق بیفتد 12 دقیقه

 • 11:41

  اذان ظهر به افق یزد 23 دقیقه

 • 12:04

  امروز روز توست 6 دقیقه

 • 12:10

  خونه زندگی(باز پخش) 74 دقیقه

 • 13:24

  آن روزها 6 دقیقه

 • 13:30

  خبر نیمروزی 123 دقیقه

 • 15:33

  حرف آخر 27 دقیقه

 • 16:00

  شکوفه ها 43 دقیقه

 • 16:43

  امروز روز توست 2 دقیقه

 • 16:45

  خبر 64 دقیقه

 • 17:49

  اذان مغرب به افق یزد 11 دقیقه

 • 18:00

  خونه زندگی 10 دقیقه

 • 18:10

  امروز روز توست 8 دقیقه

 • 18:18

  خونه زندگی 44 دقیقه

 • 19:02

  مستند از آفتاب آمد نشانی 61 دقیقه

 • 20:03

  اخبار شامگاهی 25 دقیقه

 • 20:28

  مراسم تعویض پرچم(زنده) 4 دقیقه

 • 20:32

  سریال بازگشت 66 دقیقه

 • 21:38

  گنج سعادت 80 دقیقه

 • 22:58

  امروز روز توست 2 دقیقه

 • 23:00

  اخبار شبانگاهی 30 دقیقه

 • 23:30

  سینمایی حتی اگر شب باشد