جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

پیام یزد (ویژه صبحگاهی) - نمایش محتوای صدا

 

 


رادیو یزد برنامه درروزهای بهاری مهمان صبحگاهی شما مخاطبان عزیزرادیو یزد می باشد. این برنامه هر روز صبح بابخشهای مختلفی همچون کارشناسی، موسیقی، مسابقه نمایش، هواشناسی و... درساعت 9:10 صبح پخش می شود.

 

تهیه کننده: تهیه کنندگان صدا

گوینده: گویندگان صدا

 

رادیو یزد برنامه درروزهای بهاری مهمان صبحگاهی شما مخاطبان عزیزرادیو یزد می باشد. این برنامه هر روز صبح بابخشهای مختلفی همچون کارشناسی، موسیقی، مسابقه نمایش، هواشناسی و... درساعت 9:10 صبح پخش می شود.

سال تولید: 1399