رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
نمایش محتوای تولیدات ویژه

چشمه ده عرب

چشمه ده عرب


Loading the player...

دانلود

اینجا ابركوه است سر نهاده بر كوه . بخش مركزی شهرستان، دهستانی دارد فراغه نام و روستایی سرسبز و خرم كه ده عربش می خوانند كه نامش را میوه های نو برانه اش خاصه زردآلوبرسر زبانها انداخته . شیرین و آبدار كه كام مردمانی پرشمار از هر كوشه و كنار از حلاوتش شیرین می شود . زردآلوها برشاخسار سبزی می رویند كه به لطف زلالی جاری ، جان دارند . آبی كه سالهاست با خاك آبادی الفتی دارد . چشمه ده عرب چنان كه معمول است از كوه و كوهپایه ای آغاز نمی شود ، از میان دشتی وسیع می آید كه تا دور دستهایش نشانی از كوه و كوهستان نیست . اما با این همه چشمه ده عرب پر آب است . آب در چشمه ده عرب جوشان است و جوان ، اما غریب . چرا كه هر 10 تا 15 سال ناگهان چشمه از جوش و خروش می ماند و خشك می شود وكشاورزان و باغداران خشكی چشمه و حسرت كشت و كار را به اندوه می نگرند . اما بهار كه از راه می رسد ، آب از خاك سر می زند و غزل آب دوباره آغاز می شود . آب از مظهر ده عرب كه برآمد از مسیری و جویباری پر پیچ و خم راه می گذراند ، تا راهی باغات زردالوی ده عرب شود . در این چشمه ماهی یا دوزیستی سكنی ندارد . در مسیر چشمه درختان زردآلوست چنانكه در آبادی . اقتصاد ده عرب بر پایه كاشت همین محصول است و تولید و صادرات زردآلو به سرتاسر كشور . این بار كه شیرینی زردآلوی ده عرب را می چشی ، در یاد آر كه شیرینی ، یادگار زلالی آب چشمه ای است كه صبور و شكور، زمزمه حیات می خواند ، چشمه ده عرب .

رای شما
میانگین (4 آرا)
The average rating is 5.0 stars out of 5.