کتاب «گذار به اقتصاد مقاومتی»


کتاب حاضر، در جستجوی طرح کلی اندیشه دفاعی-امنیتی جمهوری اسلامی است که با نگاهی به اقتصاد مقاومتی به‌عنوان ضلع اول مثلث قدرت جمهوری اسلامی آغاز می‌شود و در ضمن آن تلاش برای دستیابی به یک طرح نظری و منظومه فکری صورت می‌پذیرد

عنوان کتاب: گذار به اقتصاد مقاومتی

مولفین : حمید رضا فرتوک زاده - جواد وزیری

تعداد صفحات: 178 صفحه

نوبت چاپ : اول

تاریخ نشر : 9/ تیر /1394

ناشر : انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی (داعا)

کتاب حاضر، در جستجوی طرح کلی اندیشه دفاعی-امنیتی جمهوری اسلامی است که با نگاهی به اقتصاد مقاومتی به‌عنوان ضلع اول مثلث قدرت جمهوری اسلامی آغاز می‌شود و در ضمن آن تلاش برای دستیابی به یک طرح نظری و منظومه فکری صورت می‌پذیرد.

طرح نظری این پژوهش، در ادامه گفتار کوتاهی است که در روز 23 رمضان 1432 در جمع اساتید دانشگاه‌ها به محضر رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای تقدیم شد.

مضمون اصلی آن گفتار درباره خلأ نهادی بود که به آینده به شکل کلان نگاه کند و از غافلگیری راهبردی ما در رویارویی با آینده جلوگیری کند.