جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹
نمایش محتوای تولیدات ویژه

کتاب آب انبارهای شهر یزد

کتاب آب انبارهای شهر یزد


کتاب آب انبارهای شهر یزد کتاب آب انبار های شهر یزد که به همت استاد حسین مسرت در طی سی سال گرد آوری شد ه است . این کتاب در آمدی بر پیشینه وساختار آب انبار هاست .آب انبار یکی از سازه های معرف آبی ایران است که در مناطق کویری کاربرد بیشتری دارد این کتاب در سال 1389توسط نشریزدا به قطع بیاضی در 320صفحه چاپ شده است .و مقدمه ای بنام یزد شهر آب انبار ها از استاد جغرافیا دکتر محمد حسین پاپلی یزدی در آن به چشم می خورد . ومقاله ای با نام خنکای آب انبار های یزد در آن نوشته شده است ،در بخش نخست شناخت آب انبار ،تقدس آب ،واژه شناسی آب انبار ،دید گاه فرهنگی در مورد آب انبار ها ،پیشینه آب انبارها ،آب انبار ها ی کهن شهر یزد ،ادبیات آب انبار ،آب انبار در اشعار ؛کتیبه های آب انبار ها ،امثال و حکم مربوط به اب انبار ها ،مالکیت آب انبار ها ،موقوفات وآب انبار های شخصی ،ویژگیها ی معمار ی وساختاری آب انبار ،ضرورت آب انبار در مناطق کویری ،چگونگی تامین آب انبار ها ،شیوه های آب رسانی ،گونه شناسی آب انبار ها ،نمونه باد گیر های آب انبار ها ،تهویه وتبرید وکاربری دوباره آب انبار ها و فمرست سیصد آب انبار وواقفین آن در این کتاب آورد ه شده است .استاد حسین مسرت محقق وپژوهشگر یزدی است که صاحب کتابهای بسیار ی ا ست .

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.