رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸
نمایش محتوای تولیدات ویژه

کتاب آن گوهر بی همتا

کتاب آن گوهر بی همتاکتاب آن گوهر بی همتا درباره میرزا محمد نصر ، فرزند میرزا محمد جعفر از سخنسرایان و استادان معروف دوره قاجاریه است فرصت در سال 1233 - 1271 هجری - در شیراز دیده به جهان گشود. از آغاز جوانی به شعر ، موسیقی و نقاشی علاقه پیدا کرد و بر اثر ذوق و استعداد سرشار خود در مدت کمی در هر سه هنر سرآمد روزگار خود شد فرصت نزد مظفر الدین شاه قاجار بسیار گرامی بود و لقب میرزا محمد نصر ، فرزند میرزا محمد جعفر از سخنسرایان و استادان معروف دوره قاجاریه است فرصت در سال 1233 - 1271 هجری - در شیراز دیده به جهان گشود. از آغاز جوانی به شعر ، موسیقی و نقاشی علاقه پیدا کرد و بر اثر ذوق و استعداد سرشار خود در مدت کمی در هر سه هنر سرآمد روزگار خود شد فرصت نزد مظفر الدین شاه قاجار بسیار گرامی بود و لقب فرصت الدوله را از این پادشاه گرفت . شاهزاده سلطان السلطنه پسر مظفر الدین شاه فرصت را به ندیمی و معلمی خویش انتخاب کرد و پیوسته در احترام وی میکوشید. فرصت الدوله مردی پاکدامن و درستکار بود و چندی دیاست اداره فرهنگ و زمان ریاست عدلیه شیراز را بر عهده داشت او علاوه بر ادبیات فارسی و عربی در حسابو هندسه و هئیت و منطق نیز تسلط و توانائی داشته است . آثار: دیوان اشعار عجم - شیراز نامه اشکال المیزان در منطق بحور الحان - در علم موسیقی دریای کبیر هجر نامه - مثنوی فرصت در سال 1299 - 1339 هجری - ددار فانی را واع گفت تمثال دو زلف و رخ آن یار کشیدم یک روز و دو شب زحمت این کار کشیدم اول شدم آشفته زلفش سر زلفش آخر به پریشانی بسیار کشیدم آغوش و کنارم همه شد غیرت تاتار تا تاری از آن طره طرار کشیدم آشوب قیامت همه شد در نظرم راست چون قامت آن دلبر عیار کشیدم اندیشه نمودم که کشم ابروی آن شوخ اندیشه چو کج بود کمان وار کشیدم سحر قلمم بین که کشیدم چو دو چشمش گفتی به فسون نقش د وسحار کشیدم نوک مژه اش را به یکی خامه دلدوز خون ریزتر از خنجر خونخوار کشیدم نقش خد نارسته هنوزش خط مشکین گوئی دو طبق گل همه بی خار کشیدم این کتاب را محمدحسین صالحی به رشته تحریر کشیده است.

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.