جهش تولید | شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
نمایش محتوای تولیدات ویژه

کتاب تاریخ اردکان

کتاب تاریخ اردکان


کتاب تاریخ اردکان کتاب تاریخ اردکان اولین کتابی است که درباره اردکان به چاپ رسیده است مولف این کتاب علی سپهری اردکانی است که در طول ده سال تالیف آن طول کشید ه است کتاب تاریخ اردکان در سه جلد طراحی شده است جلد اول در سال 1364 توسط کانون کتاب ولی عصر (عج )اردکان منتشر شده است . جلد دوم توسط انتشارات حنین منتشر شده وجلد سوم آن هنوز به چاپ نرسیده است جلد اول در 700صفحه در قطع وزیری است . شامل چهار فصل است فصل اول مربوط به اردکان وکتب تاریخی اردکان در بستر تاریخ است فصل دوم مربوط به آثار تاریخی اردکان است . فصل سوم درباره علمای اردکان است وفصل چهارم به نقش مردم اردکان در انقلاب اسلامی پرداخته است .جلد دوم کتاب در 250صفحه در قطع وزیری است شامل سه فصل فصل اول درباره کلیاتی در موردشهرستان اردکان وروز شمار حوادث اردکان است . فصل دوم در باره بخش مرکزی وعقدا می باشد وبخش سوم این کتاب به بخش خرانق و روستاهای اردکان می پردازد.جلد سوم پرداختی درباره نحوه شکل گیری شهر اردکان در طول تاریخ وآثار تاریخی داخل بافت وخارج اردکان بخشی از آداب ورسوم مردم اردکان مطرح شده است .در فصل اول جلد اول اردکان در بستر تاریخ وحوادثی که بر اردکان گذشته با توجه به نظر سفر نامه نویسان است .در فصل دوم جلد اول به آثار تاریخی مختصری از آثار تاریخی اردکان وفصل سوم به علمای اردکان می پردازد در کتاب جامع مفیدی به دلیلوجود علمای زیاد به یونان کوچک قلمداد شده است در فصل چهارم به نقش مردم وعلمای اردکان در انقلاب اسلامی پرداخته واز بهجت شفق اولین شاعر انقلاب یاد شده است

رای شما
میانگین (3 آرا)
The average rating is 3.3333333333333335 stars out of 5.