مستند رادیویی روزهای پنج شنبه رأس ساعت 13:10 به مدت 20 دقيقه از رادیو يزد پخش مي شود .در این برنامه سعی می شود به موضوعات اجتماعی مبتلا به جامعه به ویژه استان یزد، موضوعات فرهنگی و همچنین اقتصاد مقاومتی، اشتغال و کارآفرینی به ویژه اشتغال زنان و زنان سرپرست خانواده، گردشگری و صنعت توریسم در استان و ... در قالب مستند پرداخته شود . مستند "کِ مثل کودک کِ مثل کار" به موضوع کودکان کار در استان یزد پرداخته است .