رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸
نمایش محتوای تولیدات ویژه

گلخانه خیار سبز - مهریز

کشاورزان سریزد از روشهای مدرن کشاورزی هم غافل نیستند . شیوه ی کشت گلخانه ای رَوِشی است جهت بهره برداری بهینه از آب و خاک . بوته های خیار در گلخانه به سرعت رشد میکنند و به بار میشینند . بوته ها که به بار نشست کشاورزان دست به کار چیدن محصول میشوند ، کاری که تا انتهای دوره ی رشد، هر دو سه روز یکبار تکرار میشود. این بوته ها دهها برابر خیار سبزهای معمولی محصول میدهند . اما به مراقبت و نگهداری بیشتری هم نیاز دارند.  کشت در گلخانه باعث کاهش مصرف آب میشود که آب در کویر کیمیاست. گلخانه ها همچنین باعث ایجاد کار و درآمد در روستاهای استان میشوند .

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.