جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۹

گلخانه ها - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

گلخانه ها

Loading the player...

کشاورزان سریزد از روشهای مدرن کشاورزی هم غافل نیستند . شیوه ی کشت گلخانه ای رَوِشی است جهت بهره برداری بهینه از آب و خاک . بوته های گياه در گلخانه به سرعت رشد میکنند و به بار می نشینند . بوته ها که به بار نشست کشاورزان دست به کار چیدن محصول میشوند ، کاری که تا انتهای دوره ی رشد، هر دو سه روز یکبار تکرار میشود. این بوته ها دهها برابر كشت معمولی محصول میدهند . اما به مراقبت و نگهداری بیشتری هم نیاز دارند. کشت در گلخانه باعث کاهش مصرف آبي میشود که در کویر کیمیاست. گلخانه ها همچنین باعث ایجاد کار و درآمد در روستاهای استان میشوند .سيماي شبكه تابان مستند گلخانه ها را در اين خصوص تهيه و توليد نموده است .


گالري تصاوير :


 

 نمایش نظرسنجی

اطلاع رسانی اخبار و اطلاعات مربوط به شیوع بیماری کرونا و پخش برنامه های آگاهی سازی مخاطب را از برنامه های صداوسیمای مرکز یزد چگونه ارزیابی می کنید؟
% آرا
0% 0 a. بسیار خوب
0% 0 b. خوب
0% 0 c. متوسط
0% 0 d. ضعیف
0% 0 e. بسیارضعیف

کل آرا: 0