جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
نمایش محتوای تولیدات ویژه

گل زوفا

گل زوفا


Loading the player...

دانلود


خصوصيات گياه شناسي

گل زوفا گياهي است پايا ، بسيار معطر و داراي ساقه هاي متعدد چوبي شده . اين گياه در زمينهاي آهكي بيشتر رشد مي كند و در كوهستانها تا ارتفاع 2000 متري رشد مي كند . از مشخصات گل زوفا اين است كه ريشه ضخيم و منشعب دارد و ساقه هاي متعدد گياه مجموعا ظاهري پر پشت به آن مي دهد . برگهاي اين گياه كوچك و متقابل هستند و اين برگها بسيار معطر مي باشند . زوفا گلهاي زيبايي دارد كه به رنگهاي آبي تيره ي مايل به بنفش ،سفيد و گاهي گلي ديده مي شود . گلها در فاصله ماههاي تير و مرداد بر روي گياه ظاهر مي شوند . گلها به صورت فراهم در كناره ي برگهاي قسمتهاي انتهاي ساقه تشكيل شده و مجموعا به صورت سنبله هايي جلوه مي كند . زنبور عسل به علت وجود ترشحات قندي فراوان در گلها ، به آن علاقه مفرط نشان مي دهد و از آن شهد زيادي به دست مي آورد .

خواص درماني

گل زوفا از سر شاخه هايش براي مصارف درماني استفاده مي شود و داراي اسانس است  حدود سه دهم يا يك درصد اسانس دارد كه در طب سنتي اثرات زيادي براي اين داروي گياهي قائل شدند . بيشتر اثراتش مربوط به ناراحتي هاي دستگاه تنفس مي شود .خصوصا وقتي ناراحتي ها مزمن شده باشد ، مثل برونشيتهاي مزمن ،تنگي نفس ، آسم و سرفه . خلطهايي كه در مجاري هوايي ايجاد انسداد مي كنند و همين طور آب ريزش بيني. اثرات ديگري كه براي اين گياه در نظر گرفته شده ، در طب سنتي در درمان ورم و نفخ معده است . همين طور براي مصارف ضد ميكروبي ، ضد ويروسي و ضد انگلي از اين دارو استفاده مي شود .

 

Hyssop

: Botanical specifications

Hyssop flower is a permanent and very aromatic plant with several wooden steams. This plant grows better in calcareous ground and grows in mountains with 2000 height. The specifications of hyssop is that is has thick and branched root and its several steams make its appearance lush. Leaves of this plant are small and mutual and very aromatic. Hyssop has beautiful flowers that are seen in dark blue near violet, white and sometime rosy colors. The flowers are appeared on the plant between June to July months. The flowers grow in crowded from beside the steam end section and totally they manifest in form of cluster. Bee likes it excessively because of its much sugar oozing and obtains much nectars from its flowers.

: Therapeutic properties of hyssop flower

Its brows are used for therapeutic consumptions and have essence. It has 0.3 or 1% essence that has so many effects in traditional medicine. Its most benefits is relating to disorders of aspiration system. Especially when the disorders have become chronic such as: chronic bronchitis, asthma and coughing, mucus which blocks the aspiration cannels and also nose water pouring. Other benefit of this plant in traditional medicine is to therapy the gastritis and flatulence. Also this drug is used as antimicrobial, anti virus and anti parasite.

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.