رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲۷ تیر ۱۳۹۸

" صدای ماندگار" ماندگارتر شد - نمایش محتوای خبر

 

 مستند خبری"صدای ماندگار" موفق شد در بخش ویژه ماه محرم در جشنواره تولیدات رادیویی وتلویزیونی مراکز استان ها در سنندج رتبه برتر کشور را به خود اختصاص دهد.
مستند خبری"صدای ماندگار" موفق شد در بخش ویژه ماه محرم در جشنواره تولیدات رادیویی وتلویزیونی مراکز استان ها در سنندج رتبه برتر کشور را به خود اختصاص دهد.