Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

10عدد بادام به اندازه 5پرس چلو کباب ارزش غذایی دارد

10عدد بادام به اندازه 5پرس چلو کباب ارزش غذایی دارد


دانستنی های پزشکی؛

 تمایل به بوهای بد مانند بوی بنزین وگازوئیل و....به دلیل سودای زیاد مغز است.
 
غذاهای سرد چاق کننده و غذاهای گرم لاغر کننده است.
 
هرچه قدر رطوبت معده بیشترباشد اشتها بیشتر میشود.
 
بهترین زمان مصرف دارو اول شب وسپس صبح است.
 
زیره برای لاغر ی خوب است اما باعث چین و چروک می گردد.
 
موقع درد عسل بخورید زمانیکه عسل خوردید عسل خودش را به موضع درد می کشاند ،همانطور که آهن ربا به سمت آهن می رود و سرعت اثر دارو را افزایش می دهد.
 
موقع گزیده شدن توسط زنبورباید سرکه روی موضع مالیده وعرق نعناع خورد
 
10عدد بادام به اندازه 5پرس چلو کباب ارزش غذایی دارد.
 
چربی دنبه گوسفند هرچه قدر وارد بدن شود به همان اندازه بیماری از بدن خارج می شود.