رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

747 موج رادیو - نمایش محتوای صدا

 

 


" 747 موج رادیو " نام برنامه ای است که با موضوع اطلاع رسانی به مخاطبان عزیز جهت تغییر موج رادیو تهیه شده است. این برنامه از 23 شهریور به مدت ده روز رأُس ساعت 10:10 پخش خواهد شد.

 

تهیه کننده: نسرین وافی

گویندگان: محبوبه زارعیان، محمد کاظم رحمانی

گزارشگر: محمدحسین آقایی

نویسنده : نسرین وافی

 

 

 

 

 

 

رادیو یزد طی چندروزآینده از" موج‌ ای ام" ردیف ۱۰۳۵ کیلوهرتز به ردیف ۷۴۷ کیلو هرتز تغییر می‌کند. .شبکه استانی صدای یزد در سال ۷۵ افتتاح شد و این مرکز روزانه ۱۲ ساعت تولید، پخش و تقویت برنامه‌های شبکه‌های رادیویی ایران را داشت، که این فعالیت در سال ۹۴ به عنوان یک شبکه مستقل رادیویی به صورت ۲۴ ساعته شد. با توجه به اینکه  برخی شهرستان‌ها قادر به دریافت موج‌های رادیو یزد نبوده اند، تغییر" موج‌ای ام" رادیو یزد به منظور رفع این مشکل و تقویت موج رادیو صورت می‌پذیرد .شهروندان شهرستان یزد می‌توانند رادیو یزد را همچنان بر روی موج اف ام ردیف ۹۴ مگاهرتز دریافت کنند. " 747 موج رادیو " نام برنامه ای است که با موضوع اطلاع رسانی به مخاطبان عزیز جهت تغییر موج رادیو تهیه شده است. این برنامه از 23 شهریور به مدت ده روز رأُس ساعت 10:10 پخش خواهد شد. بخشهای مختلف این برنامه عبارت است از:

کارشناس فنی:در این بخش کارشناس برنامه توضیحات مفصلی درباره تغییر فرکانس رادیو ارائه می دهند.

خاطرات: دراین بخش خاطرات مخاطبین ازرادیو یزد پخش می شود.

مسابقه: دراین بخش مسابقه ای بین  مخاطبان رادیو با موضوع " ساختن جمله یابیت شعری با واژه 747 موج رادیو "انجام خواهد شد.

ارتباط باشهرستانها: در این بخش باخبرنگاران آزاد شهرستانها در باره تغییر موج رادیو گفتگو می شود.

گفتگو: دراین بخش بایکی از شنوندگان ثابت رادیوگفتگو می شود.همچنین در بخشهایی از برنامه یکی ازگویندگان رادیوبا مخاطبان برنامه تماس می گیرد وبا آنها صحبت می کند.ودربخش دیگری بایکی ازپیشکوستان رادیو گفتگومی شود و این پیشکسوت گرامی درباره رادیوصحبت می کنند ومخاطبین رابه شنیدن برنامه ها دعوت می کنند.

سال تولید: 1398