جهش تولید | جمعه، ۹ خرداد ۱۳۹۹

مطالب مندرج در مرکز یزد داغ های فضای مجازی

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  سینمایی 60 دقیقه

 • 01:00

  دعای افتتاح 30 دقیقه

 • 01:30

  پزشک شما (تکرار) 45 دقیقه

 • 02:15

  تکرار سریال 45 دقیقه

 • 03:00

  تا سپیده 103 دقیقه

 • 04:43

  اذان صبح به افق یزد 17 دقیقه

 • 05:00

  ترتیل قرآن 45 دقیقه

 • 05:45

  مستند کوتاه 15 دقیقه

 • 06:00

  سرودجمهوری اسلامی 15 دقیقه

 • 06:15

  آن روزها 15 دقیقه

 • 06:30

  سخنرانی حجت الاسلام پناهیان 45 دقیقه

 • 07:15

  کافه هنر 15 دقیقه

 • 07:30

  شکرستان 30 دقیقه

 • 08:00

  مستند اهل ایمان 30 دقیقه

 • 08:30

  مستند 30 دقیقه

 • 09:00

  پزشک شما(زنده) 60 دقیقه

 • 10:00

  شکوفه ها 45 دقیقه

 • 10:45

  انیمیشن 15 دقیقه

 • 11:00

  تکرار سریال 60 دقیقه

 • 12:00

  آیینه ذکر 50 دقیقه

 • 12:50

  اذان گاهی 10 دقیقه

 • 13:00

  حدیث کساء 20 دقیقه

 • 13:20

  آن روزها 40 دقیقه

 • 14:00

  سینمایی (بازپخش) 120 دقیقه

 • 16:00

  شکوفه ها 60 دقیقه

 • 17:00

  گلستان نور (ترتیل قرآن) 20 دقیقه

 • 17:20

  دعای سمات 40 دقیقه

 • 18:00

  بفرمایید مهمانی خدا 30 دقیقه

 • 18:30

  ماه مهربانی 80 دقیقه

 • 19:50

  اذان گاهی 10 دقیقه

 • 20:00

  خبرشامگاهی 15 دقیقه

 • 20:15

  خبر 30 دقیقه

 • 20:45

  سریال 45 دقیقه

 • 21:30

  باورزش 30 دقیقه

 • 22:00

  مستند(تولیدی) 60 دقیقه

 • 23:00

  خبرشبانگاهی

 • 23:30

  سینمایی

مطالب مندرج در مرکز یزد داغ های فضای مجازی

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

مطالب مندرج در مرکز یزد داغ های فضای مجازی

تاریخچه اشغال فلسطین

تاریخچه اشغال فلسطینجمعه، ۲ خرداد ۱۳۹۹

اهمیت روز قدس

اهمیت روز قدسجمعه، ۲ خرداد ۱۳۹۹

سرمشق های روز قدس

سرمشق های روز قدسجمعه، ۲ خرداد ۱۳۹۹

وظیفه مسلمانان عدم فراموشی مسأله فلسطین

وظیفه مسلمانان عدم فراموشی مسأله فلسطینجمعه، ۲ خرداد ۱۳۹۹

یاری به ملت فلسطین

یاری به ملت فلسطینجمعه، ۲ خرداد ۱۳۹۹

مشاهده آرشیو

مطالب مندرج در مرکز یزد داغ های فضای مجازی

تاریخچه اشغال فلسطین

تاریخچه اشغال فلسطینجمعه، ۲ خرداد ۱۳۹۹

اهمیت روز قدس

اهمیت روز قدسجمعه، ۲ خرداد ۱۳۹۹

سرمشق های روز قدس

سرمشق های روز قدسجمعه، ۲ خرداد ۱۳۹۹

وظیفه مسلمانان عدم فراموشی مسأله فلسطین

وظیفه مسلمانان عدم فراموشی مسأله فلسطینجمعه، ۲ خرداد ۱۳۹۹

مشاهده آرشیو

مطالب مندرج در مرکز یزد داغ های فضای مجازی

هیچ نتیجه ای وجود ندارد