رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸

محتوا با برچسب امام خمینی(ره).

مستند روایت رهبری

دوشنبه سه شنبه چهار شنبه  ساعت‌  9:10

مستند روایت رهبری دوشنبه تا چهارشنبه، 13 تا 15 خرداد ساعت 9:10 از شبکه یزد پخش می شود. شما عزیزان می توانید تکرار این مستند رادر همین ایام رأس ساعت...

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  سینمایی 10 دقیقه

 • 00:10

  آن روزها 50 دقیقه

 • 01:00

  مردم بالا دست 60 دقیقه

 • 02:00

  مستند مراکز 60 دقیقه

 • 03:00

  سریال (بازپخش) 60 دقیقه

 • 04:00

  شهدای نیروی انتظامی 20 دقیقه

 • 04:20

  زیارات 25 دقیقه

 • 04:45

  اذان صبح به افق یزد 15 دقیقه

 • 05:00

  مستند مدافعان حرم 60 دقیقه

 • 06:00

  سرودجمهوری اسلامی 15 دقیقه

 • 06:15

  آن روزها 15 دقیقه

 • 06:30

  تفسیرقرآن 45 دقیقه

 • 07:15

  انیمیشن 15 دقیقه

 • 07:30

  مستند 45 دقیقه

 • 08:15

  سریال فضل بن شاذان 60 دقیقه

 • 09:15

  انیمیشن 15 دقیقه

 • 09:30

  انیمیشن 10 دقیقه

 • 09:40

  جشنواره قصه گویی 10 دقیقه

 • 09:50

  مهارت 10 دقیقه

 • 10:00

  پزشک شما(زنده) 60 دقیقه

 • 11:00

  سریال (بازپخش) 38 دقیقه

 • 11:38

  اذان گاهی 32 دقیقه

 • 12:10

  آن روزها 5 دقیقه

 • 12:15

  خونه زندگی (تکرار) 65 دقیقه

 • 13:20

  آن روزها 40 دقیقه

 • 14:00

  سینمایی (بازپخش) 90 دقیقه

 • 15:30

  دیار یزدان (باز پخش) 60 دقیقه

 • 16:30

  جشنواره قصه گویی 15 دقیقه

 • 16:45

  خبر 40 دقیقه

 • 17:25

  اذان گاهی 5 دقیقه

 • 17:30

  مواهب 10 دقیقه

 • 17:40

  تفسیر قرآن 50 دقیقه

 • 18:30

  خونه زندگی 90 دقیقه

 • 20:00

  خبرشامگاهی 30 دقیقه

 • 20:30

  سریال 45 دقیقه

 • 21:15

  مهارت 15 دقیقه

 • 21:30

  و اما امشب 50 دقیقه

 • 22:20

  کافه هنر 40 دقیقه

 • 23:00

  خبرشبانگاهی

 • 23:30

  سینمایی

محتوا با برچسب امام خمینی(ره).

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
زمانبندی پخش برنامه‌های امروز

محتوا با برچسب امام خمینی(ره).

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب امام خمینی(ره).

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب امام خمینی(ره).

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب امام خمینی(ره).

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب امام خمینی(ره).

هیچ نتیجه ای وجود ندارد