جهش تولید | شنبه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

محتوا با برچسب جزخوانی قرآن کریم.

گلستان نور

شنبه تاجمعه(ایام ماه مبارک رمضان)  ساعت‌  17

مهمان سفره قرآن با برنامه گلستان نور سیمای مرکز یزد در ایام ماه مبارک رمضان سفره قرآن را با پخش زنده برنامه گلستان نور در منازل شماعزیزان می گستراند....

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  سینمایی 60 دقیقه

 • 01:00

  رصد 120 دقیقه

 • 03:00

  سریال (بازپخش) 45 دقیقه

 • 03:45

  شرح پریشانی 30 دقیقه

 • 04:15

  سخنرانی 35 دقیقه

 • 04:50

  زیارات 16 دقیقه

 • 05:06

  اذان صبح به افق یزد 39 دقیقه

 • 05:45

  مستند کوتاه 15 دقیقه

 • 06:00

  سرودجمهوری اسلامی 15 دقیقه

 • 06:15

  آن روزها 15 دقیقه

 • 06:30

  مهاجرتهای مدرن 30 دقیقه

 • 07:00

  انیمیشن 30 دقیقه

 • 07:30

  دیار یزدان 45 دقیقه

 • 08:15

  قاب سفید 15 دقیقه

 • 08:30

  سریال 45 دقیقه

 • 09:15

  انیمیشن 25 دقیقه

 • 09:40

  جشنواره قصه گویی 20 دقیقه

 • 10:00

  خونه زندگی 60 دقیقه

 • 11:00

  مزه غذای ایرانی 61 دقیقه

 • 12:01

  اذان گاهی 9 دقیقه

 • 12:10

  زیارت روز 20 دقیقه

 • 12:30

  کافه هنر (تکرار) 50 دقیقه

 • 13:20

  آن روزها 10 دقیقه

 • 13:30

  خبر 30 دقیقه

 • 14:00

  سینمایی (بازپخش) 90 دقیقه

 • 15:30

  کافه هنر (تکرار) 30 دقیقه

 • 16:00

  انیمیشن 15 دقیقه

 • 16:15

  انیمیشن 15 دقیقه

 • 16:30

  جشنواره قصه گویی 15 دقیقه

 • 16:45

  خبر 0 دقیقه

 • 16:45

  خبر 44 دقیقه

 • 17:29

  اذان گاهی 16 دقیقه

 • 17:45

  قرارجمعه ها 105 دقیقه

 • 19:30

  آینه خدمت 30 دقیقه

 • 20:00

  خبرشامگاهی 30 دقیقه

 • 20:30

  سریال 60 دقیقه

 • 21:30

  و اما امشب 50 دقیقه

 • 22:20

  جوون شو 40 دقیقه

 • 23:00

  خبرشبانگاهی

 • 23:30

  سینمایی

محتوا با برچسب جزخوانی قرآن کریم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب جزخوانی قرآن کریم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب جزخوانی قرآن کریم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب جزخوانی قرآن کریم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب جزخوانی قرآن کریم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب جزخوانی قرآن کریم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد