جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ فروردین ۱۳۹۹

محتوا با برچسب اینجا خیمه ای برپاست.

اینجا خیمه ای برپاست

5 شب اول محرم  ساعت‌  21:30

تولید سیمای مرکز یزد از برنامه زنده "اینجا خیمه ای برپاست " به پخش عزاداری هیئت ها از حسینیه بازار نو اردکان می پزدازد. این برنامه ازشب اول محرم به...

اینجا خیمه ای برپاست

30 ذی الحجه الی 4 محرم  ساعت‌  20:30

سیمای شبکه تابان برنامه اینجا خیمه ای برپاست را ویژه عزاداری و سوگواری های ماه محرم از تاریخ 30 ذی الحجه الی 4 محرم تهیه و تولید می نماید . این برنامه...

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  سینمایی 60 دقیقه

 • 01:00

  باورزش(بازپخش) 120 دقیقه

 • 03:00

  سریال (بازپخش) 45 دقیقه

 • 03:45

  شرح پریشانی 30 دقیقه

 • 04:15

  آبروی محله 35 دقیقه

 • 04:50

  زیارات 16 دقیقه

 • 05:06

  اذان صبح به افق یزد 39 دقیقه

 • 05:45

  مستند کوتاه 15 دقیقه

 • 06:00

  سرودجمهوری اسلامی 15 دقیقه

 • 06:15

  آن روزها 15 دقیقه

 • 06:30

  مهاجرتهای مدرن 30 دقیقه

 • 07:00

  انیمیشن 30 دقیقه

 • 07:30

  جوون شو (بازپخش) 45 دقیقه

 • 08:15

  قاب سفید 15 دقیقه

 • 08:30

  سریال 45 دقیقه

 • 09:15

  انیمیشن 25 دقیقه

 • 09:40

  جشنواره قصه گویی 20 دقیقه

 • 10:00

  خونه زندگی 60 دقیقه

 • 11:00

  مزه غذای ایرانی 61 دقیقه

 • 12:01

  اذان گاهی 9 دقیقه

 • 12:10

  زیارت روز 20 دقیقه

 • 12:30

  مردم بالا دست 50 دقیقه

 • 13:20

  آن روزها 10 دقیقه

 • 13:30

  خبر 30 دقیقه

 • 14:00

  سینمایی (بازپخش) 90 دقیقه

 • 15:30

  رایحه فیض 45 دقیقه

 • 16:15

  انیمیشن 15 دقیقه

 • 16:30

  جشنواره قصه گویی 15 دقیقه

 • 16:45

  خبر 44 دقیقه

 • 17:29

  اذان گاهی 16 دقیقه

 • 17:45

  مثبت ایران 105 دقیقه

 • 19:30

  آینه خدمت 30 دقیقه

 • 20:00

  خبرشامگاهی 30 دقیقه

 • 20:30

  سریال 60 دقیقه

 • 21:30

  و اما امشب 50 دقیقه

 • 22:20

  در استان 40 دقیقه

 • 23:00

  خبرشبانگاهی

 • 23:30

  سینمایی

محتوا با برچسب اینجا خیمه ای برپاست.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب اینجا خیمه ای برپاست.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب اینجا خیمه ای برپاست.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب اینجا خیمه ای برپاست.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب اینجا خیمه ای برپاست.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب اینجا خیمه ای برپاست.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد