جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

محتوا با برچسب هنراستان یزد.

کافه هنر

چهارشنبه  ساعت‌  22:15

کافه هنر هر هفته چهارشنبه ها در ساعت 22:15 بمدت 40 دقیقه برای مخاطبان خود به روی آنتن می رود .

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:30

  سینمایی کلاه تو کلاه جمعه 90 دقیقه

 • 01:00

  پزشک شما(بازپخش) 120 دقیقه

 • 03:00

  سریال بازگشت 12 دقیقه

 • 03:12

  شاید برای شما اتفاق بیفتد 50 دقیقه

 • 04:02

  مناجات حضرت امیر 5 دقیقه

 • 04:07

  حدیث کساء 9 دقیقه

 • 04:16

  زیارات 14 دقیقه

 • 04:30

  اذان صبح به افق یزد 90 دقیقه

 • 06:00

  سرود جمهوری اسلامی ایران 3 دقیقه

 • 06:03

  امروز روز توست 12 دقیقه

 • 06:15

  آن روزها 15 دقیقه

 • 06:30

  مستند مکتوب 90 دقیقه

 • 08:00

  سلام زندگی(زنده) 121 دقیقه

 • 10:01

  پزشک شما(زنده) 13 دقیقه

 • 10:14

  حرف آخر 51 دقیقه

 • 11:05

  به افق بهشت 36 دقیقه

 • 11:41

  اذان ظهر به افق یزد 23 دقیقه

 • 12:04

  امروز روز توست 6 دقیقه

 • 12:10

  خونه زندگی(باز پخش) 74 دقیقه

 • 13:24

  آن روزها 6 دقیقه

 • 13:30

  خبر نیمروزی 30 دقیقه

 • 14:00

  سینمایی رویای کبود 93 دقیقه

 • 15:33

  حرف آخر 27 دقیقه

 • 16:00

  شکوفه ها 43 دقیقه

 • 16:43

  امروز روز توست 2 دقیقه

 • 16:45

  خبر 20 دقیقه

 • 17:05

  کنکور آسان است 44 دقیقه

 • 17:49

  اذان مغرب به افق یزد 11 دقیقه

 • 18:00

  خونه زندگی 10 دقیقه

 • 18:10

  امروز روز توست 8 دقیقه

 • 18:18

  خونه زندگی 105 دقیقه

 • 20:03

  اخبار شامگاهی 29 دقیقه

 • 20:32

  سریال بازگشت 58 دقیقه

 • 21:30

  و اما امشب 88 دقیقه

 • 22:58

  امروز روز توست 2 دقیقه

 • 23:00

  اخبار شبانگاهی

محتوا با برچسب هنراستان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب هنراستان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب هنراستان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب هنراستان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب هنراستان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب هنراستان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد