دیدار خودمانی جمعی از اعضای بسیج صداوسیمای مرکز یزد با  سرهنگ پور شمسی فرمانده سپاه الغدیر استان یزد