شهدای مرکز

رویدادهای بسیج مرکز

دیدار خودمانی جمعی از اعضای بسیج صداوسیمای مرکز یزد با  سرهنگ پور شمسی فرمانده سپاه الغدیر استان یزد