آرشیو نظرات (پیشنهادات و انتقادات)

Return to Full Page
« Back

در بعضی از برنامه های رادیو مثل رودررو نسبت به پرح...

طیبه زارع
در بعضی از برنامه های رادیو مثل رودررو نسبت به پرحرفی مجری به دلیل اجازه ندادن به کارشناس و ناتمام ماندن مباحث انتقاد داريم.

Posted on ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۱۳:۰۹.