Loading the player...


  • سواد رسانه ای
    «یکی از فنونی که به نظر میرسد می بایست امروز بیش از گذشته به آن توجه شود، رسانه و مهارتهای به کارگیری آن است؛ در روزگاري كه یک موبايل هم تلفن همراه است، هم دوربين عكاسي، هم یک ضبط...
آموزش سواد رسانه ای ضرورت جامعه...
با توجه به این که در یک محیط رسانه ای و در یک سپهر اطلاعاتی به سر می بریم و تحت نفوذ امواج مختلف رسانه ای قرار داریم لذا دغدغه آسیب رسانی رسانه ها و آسیب پذیری خانواده ها و دنبال...

سواد رسانه ای در ایران
با توجه به این امرکه گفته می شود سواد رسانه ای در کلیه کشورها به خصوص کشورمان ایران علاوه بر ارتقاء سطح علمی ، کمی و کیفی جامعه و بطور کلی استفاده کنندگان از رسانه ها می تواند باعث...

ضرورت سواد رسانه ای درفضای مجازی
فضای مجازی نوعی اجتماع و همزیستی بزرگی است که میلیون ها رایانه و کاربران آن در سراسر جهان به هم می پیوندند.

هدف سواد رسانه ای چیست؟
سواد رسانه ای فن و تکنیکی است که ما از طریق آن قادر می شویم به عنوان مخاطبی فعال و پویا با پیام های رسانه ای مواجه شویم و در برابر پیام های رسانه ای قدرت تمییز داشته باشیم.

مولفه های سواد رسانه ای چیست؟
سواد رسانه‌ای در نسبت با رسانه‌های گوناگون همچون رسانه‌های مجازی، رادیو ، تلویزیون، مطبوعات و .. چگونه است؟